08

DEMOLITION


                 
SWE
Kartläggningen av drygt 170 rivningshotade byggnader i Stockholm går att ta del av i form av ett Excel-dokument och en Google karta. Dessa dokument uppdateras kontinuerligt. Parallellt lägger vi även upp information om byggnaderna och rivningar på vår instagram.

Uppdaterad 2023.10.25

08 demolition tar inte ansvar för hur informationen används vidare. All information som sammanställts inhämtas från offentliga källor.
ENG
The mapping of about 170 buildings threatened by demolition in Stockholm is compiled in an Excel-sheet and a Google map, both available below. These documents are updated regularly. In parallel we also document and share information of the buildings on our instagram.

Updated 2023.10.25

08 demolition take no responsibility for the continuous use of the information. All information is gathered from public sources. 


       About

           Downloads

      Documentation

       Instagram